Àiteachan-fuirich do dh’oileanaich

An co-bhann ri Cityheart

Mar a nì thu iarrtasEnglish

Cumhaichean agus Cùmhnantan

Leugh na cumhaichean seo gu faiceallach gus am bi thu a’ tuigsinn a’ phròiseis iarrtais gu h-iomlan.

Luchdaich a-nuas na Cumhaichean is Cùmhnantan againn

Luchdaich a-nuas sgrìobhainnean poileasaidh

Mus glèidh thu seòmar còmhla rinn, dèan cinnteach gun leugh thu na sgrìobhainnean a leanas mas e do thoil e. Thèid iarraidh ort gan soidhnigeadh is gan tilleadh mus dearbhaich sinn gun deach seòmar a ghleidheadh dhut.