Àiteachan-fuirich do dh’oileanaich

An co-bhann ri Cityheart

Mar a nì thu iarrtasEnglish

Eilginn
Colaiste Mhoireibh UHI

Bha Eilginn na Bhaile-mòr Àrd-eaglais le tobhta Àrd-eaglais Eilginn a meadhan a bhaile. Tha tobhta Caisteal Spynie ann a bharrachd air seallaidhean eile.

Cuir eòlas air
Grad-shealladh air