Àiteachan-fuirich do dh’oileanaich

An co-bhann ri Cityheart

Mar a nì thu iarrtasEnglish

Sgrìobhainnean

Feuch an leugh thu na sgrìobhainnean seo mun glèidh thu seòmar gus an tuig thu am pròiseas iarrtais.

Cumhaichean is cùmhnantan

Tha sinn ag iarraidh ort na cumhaichean seo a leughadh gu faicilleach gus an tuig thu am pròiseas iarrtais gu h-iomlan.

Luchdaich a-nuas na sgrìobhainnean poileasaidh

Mun glèidh thu seòmar leinn, feuch am bi thu eòlach air na sgrìobhainnean a leanas. Thèid iarraidh ort d’ ainm a chur riutha is an cur air ais mun dearbh sinn gu bheil an seòmar air a ghleidheil agad.