Àiteachan-fuirich do dh’oileanaich

An co-bhann ri Cityheart

Mar a nì thu iarrtasEnglish
Faodar iarrtasan a dhèanamh airson 2018/19 a-nis

Tha na h-àiteachan-fuirich againn aig cridhe na Gàidhealtachd.
Càit an tèid thu?

An Gearastan
Colaiste na Gàidhealtachd an Iar

Fuirich anns a’ An Gearastan

Dòrnach
Colaiste na Gàidhealtachd a Tuath UHI

Fuirich anns

Eilginn
Colaiste Mhoireibh UHI

Fuirich anns

Inbhir Nis
Colaiste Inbhir Nis UHI

Fuirich anns an Inbhir Nis

Adhartach.
Goireasach.
Sàbhailte.

Icon utilities 39aee3c3e25d4b99276e680e363e37b8a74800378173156348c7fa38f292cfd5

goireasan air an gabhail a-steach

Icon wifi 51eb79fb51b310856b7b180397eab410221a9d13e8f02d890ae0b14b4bcbbf1a

Wi-Fi

Icon cycle 70d9711539fa509b941e2d4aadf2bb4856ef4ab95eb2f53357c3b80f17a740c2

stòradh rothairean tèarainte

Icon laundry 7126b35dec0d1369c5b92c6a60865c9175b52c4402f1b7a05ced00ffca791505

goireasan nigheadaireachd

Icon cctv 8c2bbcb633903b634f526a3241076065e322b28db308bb9b87488ef40b6e08f6

CCTV air feadh an àite

Icon accessible a0448ce9863d9555de2989716450d5bf5af2bd009ce57b55557e5a526e663bfe

so-ruigsinn le cathair-chuibhle

Icon location 6edd5447d9f37389735041fe05bcec16e6d454f77532e89fd6f2dd49b25e8a38

faisg air an àrainn

Icon shower 47f064736fb516337f761fe0c1878fb11b0fc607ceb7a447697cde9c0387eb3f

goireasan en suite

Bidh Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean a’ toirt cothrom dhut rudeigin eadar-dhealaichte, rudeigin sònraichte a dhèanamh. Tha a bhith a’ fuireach anns na h-àiteachan-fuirich againn na fìor dheagh dhòigh air a bhith a’ coinneachadh ri oileanaich eile às gach ceàrn agus a’ faighinn cleachdte ri beatha mar oileanach.

Ionnsaich.
Rannsaich.
Fuirich.

Prìsean reusanta.

Room single f43be1cd4743a3fbd002194be33dd0d99f53d485a70e6373dcfdde31d5b871b7

Seòmar Singilte

A’ gabhail a-steach ghoireasan en suite.
£139.18/seachdain thairis air 51 seachdainean.
Bidh agad ri tasgadh de £200.00 a phàigheadh .

Faic Seòmar Singilte
Room studio 6c88bc1a52f636646f59bcfb300433e8d66ff3fe9a019f8ea9c4857c4847b2ae

Seòmar Stiùideo

A’ gabhail a-steach ghoireasan en suite.
£178.15/seachdain thairis air 51 seachdainean.
Bidh agad ri tasgadh de £200.00 a phàigheadh .

Faic Seòmar Stiùideo